Kate + Eliki

Colourful Fun wedding theme

at Tunanda Pine Golf Club, Novotel Barossa Valley

 

Adelaide photographer at Adelaide, South Australia, Adelaide wedding photography, wedding photographer, wedding photography, Adelaide Hills Wedding
Adelaide photographer at Adelaide, South Australia, Adelaide wedding photography, wedding photographer, wedding photography, Adelaide Hills Wedding
Adelaide photographer at Adelaide, South Australia, Adelaide wedding photography, wedding photographer, wedding photography, Adelaide Hills Wedding
Adelaide photographer at Adelaide, South Australia, Adelaide wedding photography, wedding photographer, wedding photography, Adelaide Hills Wedding
Adelaide photographer at Adelaide, South Australia, Adelaide wedding photography, wedding photographer, wedding photography, Adelaide Hills Wedding
Adelaide photographer at Adelaide, South Australia, Adelaide wedding photography, wedding photographer, wedding photography, Adelaide Hills Wedding , Barrossa Valley wedding
Adelaide photographer at Adelaide, South Australia, Adelaide wedding photography, wedding photographer, wedding photography, Adelaide Hills Wedding , Barrossa Valley wedding